โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทรงาม และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จัดโครงการBDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 16ให้แก่นักเรียน คุณครูและประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยไทรงาม จำนวน 80 คน โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน คุณประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ คุณอนันต์ทยา ตะเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม และ คุณรัชนีย์ ดีตลอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทรงาม ร่วมพิธีเปิด โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม .หนองพลับ .หัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

โครงการนี้จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากรพ.กรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยทีมกู้ภัยจากมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจCPR การใช้เครื่อง AED กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจว่าเราทุกคนสามารถช่วยชีวิตคน และสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังผู้คนรอบข้างได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]