โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 14 ให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา

17 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 14” ให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา กว่า 60 คน จากรร. มัธยมสาธุการวิทยา รร.อนุบาลปรารถนา และรร.สมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล โดยมี คุณชโนทัย เจริญเนือง ผู้อำนวยการรร.มัธยมสาธุการวิทยา นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน และคุณวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี รองประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน ร่วมพิธีเปิด รร.มัธยมสาธุการวิทยา

โครงการนี้จัดอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากรพ.กรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยทีมกู้ภัยจากมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ CPR การใช้เครื่อง AED กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจว่าเราทุกคนสามารถช่วยชีวิตคน และสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังผู้คนรอบข้างได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]