โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 13 ร่วมกับหนังสือพิมพ์ Hua Hin Today
15 พฤษภาคม 2566 นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 13” โดยร่วมกับหนังสือพิมพ์ Hua Hin Today จัดให้แก่ชาวไทยและต่างชาติ กว่า 60 คน โดยมีคุณ Jonathan Fairfield, Editor-in-Chief, Hua Hin Today ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน โครงการนี้จัดอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยอาสาสมัครจากมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ CPR การใช้เครื่อง AED กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจว่าเราทุกคนสามารถช่วยชีวิตคน และสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังผู้คนรอบข้างได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]