โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 12 ให้กับตัวแทนบริษัทประกัน ในอ.หัวหิน และอ.ปราณบุรี
5 เมษายน 2566  นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 12” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน ซึ่งจัดให้แก่ตัวแทนบริษัทประกัน จำนวน 60 คน ในอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการนี้จัดอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยอาสาสมัครจากมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน และมูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน สอนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ CPR การใช้เครื่อง AED กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจว่าเราทุกคนสามารถช่วยชีวิตคน และสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังผู้คนรอบข้างได้  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]