โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ 𝗕𝗗𝗠𝗦 อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 6 ให้กับตัวแทนจากโรงแรม ในเขตหัวหิน และ ชะอำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ภายใต้การบริหารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ 𝗕𝗗𝗠𝗦 อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 6 โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน เป็นประธานในพิธี ซึ่งครั้งนี้จัดการอบรมให้กับบุคลากรโรงแรมในอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โครงการนี้จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากรพ.กรุงเทพหัวหิน ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปั๊มหัวใจ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรภายในงาน ณ โรงแรม หัวหิน แกรนด์ โอเทล แอนด์ พลาซ่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]