โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ 𝗕𝗗𝗠𝗦 อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 5 ให้กับตัวแทนจากโรงแรม ในเขตหัวหิน และ ชะอำ
30 กันยายน 2565 นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิตรุ่นที่ 5 ให้กับตัวแทนจาก 40 โรงแรม จำนวน 80 คน ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเชษฐพล มณีฉาย  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร  นางสาวแพรวพรรณ เจริญศรีทองกุล  พยาบาลวิชาชีพห้องฉุกเฉิน วิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และ นายพงษ์ดนัย เทพวนิลกร หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างหัวหินธรรมสถาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรโรงแรมสามารถช่วยเหลือลูกค้าผู้เข้าพัก หากเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน พร้อมทั้งสามารถส่งต่อความรู้นี้ให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนส่งถึงมือแพทย์ได้ โดยการสอนทั้งทฤษฎีและเน้นในการฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่น ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจกำลังจะหยุดเต้น ด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ (ผู้ใหญ่และเด็ก)ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก BDMS ตามแนวคิดที่ว่า แม้ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ หากเรามีองค์ความรู้และมีความมั่นใจ ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้หลักการที่เป็นสากล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]