โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 1

เพราะ HERO ในชีวิตจริง ไม่ต้องมีพลังพิเศษเหนือใคร แค่รู้วิธี…

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ภายใต้การบริหารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม ในโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 1 ให้กับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ โดยมี นพ. วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นพ. พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน คุณวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ คุณเบญจมาส อ่วมสอาด ประธานฝ่ายฝึกอบรมสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการอบรม

โครงการนี้จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากรพ.กรุงเทพหัวหิน ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน อาทิ การปั๊มหัวใจ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรภายในงาน ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]