ประกาศ เรื่อง ทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-861 Email: [email protected]