"พ่อแม่มั่นใจ ลูกรักปลอดภัย" เมื่อมาที่คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

เพราะความปลอดภัยของลูกน้อยคือสิ่งสำคัญที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ โทร. 032-616-883 แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน