ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการป้องกัน COVID-19
เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ขอความร่วมมือท่านผู้รับบริการนำหนังสือเดินทาง (passport) มาที่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทร. 032-616-888 หรือ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800