มาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญ

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยวิถีใหม่ New Normal

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 032-616-800 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน