ขอความร่วมมือทุกท่านเข้ารับการตรวจคัดกรองที่ทางเข้าอาคารด้านหน้า
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินมีความจำเป็นต้องคัดกรองผู้ป่วย จึงขอแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลจะปิดประตูเข้า – ออก ด้านหลัง ท่านสามารถใช้บริการที่ประตูด้านหน้าโรงพยาบาลได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทร. 032-616-888 หรือ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800