การตรวจสุขภาพ สำหรับทุกช่วงอายุ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านสำหรับตรวจร่างกายโดยเฉพาะที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน สามารถรองรับผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำในการตรวจแก่ผู้รับบริการ ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ  เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ  การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เทคโนโลยีการรักษา บริการการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้นำอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจ  เช่น  เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ พร้อมด้วยโปรแกรมการตรวจตามความประสงค์ของผู้รับบริการ ท่านสามารถพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านได้ ดังนี้
 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาประหยัด โดยสามารถดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ที่แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
 •  จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัวหรือภาวะสุขภาพที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษ โดยท่านสามารถตอบ เพื่อพิจารณาโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือการตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับท่าน สอบถามรายละเอียดโทร. 032-616-805 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
ทั้งนี้ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือ แพทย์อายุรศาสตร์ของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเพื่อทำการตรวจคัดกรองหรือจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด  

การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมแก่บริษัทชั้นนำของไทยและนานาชาติกว่า โดยการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่มนี้สามารถให้บริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน หากท่านสนใจสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด กลุ่มลูกค้าองค์กร โทร. 032-616-800 ต่อ 1010   การบริการตรวจสุขภาพ
 • – การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • – การประเมินจากประวัติผู้ป่วย
 • – การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
 • – การตรวจทางรังสีวิทยา
  •    : แมมโมแกรม
  •    : อัลตราซาวนด์
  •    : เอกซเรย์ปอด
การบริการด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ
 • – การตรวจด้วยภาพถ่ายทางรังสีวิทยา
 • – การตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • – การตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ชนิดแสดงภาพสี
 • – การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Coronary 64 Slices scanning)
 • – การตรวจทางเดินอาหาร (ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ)
 • – การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • – การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
 • – การประเมินหัวใจ (ศูนย์หัวใจ)
 • – การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • – การตรวจฟัน (ศูนย์ทันตกรรม)
 • – การตรวจสมรรถภาพของปอด
 • – การตรวจการได้ยิน (ศูนย์หูคอจมูก)
 • – การตรวจทางนรีเวช (ศูนย์สูติ-นรีเวช)
 • – การตรวจคัดกรองภาวะวัยทอง
 • – การตรวจผิวหนัง (ศูนย์ผิวหนัง)
 • – การตรวจสุขภาพหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
 • – การตรวจกระดูกและข้อ
 • – การตรวจคัดกรองมะเร็ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • – ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน
 • – ห้องเจาะเลือด
 • – ห้องตรวจสัญญาณชีพและตรวจการมองเห็น
 • – ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • – ห้องตรวจภายใน
 • – ห้องฉายภาพรังสีและห้องปฏิบัติการต่างๆ
 • ห้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
 

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำทั่วไป – งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) – นำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที – เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ท่านสามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระจากบ้านได้ – หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย – หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ – กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ ในกรณีเข้ารับการเอกซเรย์หรือส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น งดอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ และต้องงดจนกว่าจะทำการตรวจเสร็จ ในกรณีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์ หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ การชำระเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าบริการ ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายตรวจสุขภาพ กรุณาติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-805