ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวตรวจสุขภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับรายการตรวจสุขภาพ
  รายการดังต่อไปนี้เป็นรายการที่มีใน แพคเกจตรวจสุขภาพ ของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ข้อมูลรายละเอียดนี้จัดทำเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในการตรวจสุขภาพประจำปีและการประเมินสภาวะสุขภาพของท่าน หากมีผลผิดปกติ ท่านอาจจะต้องทำรายการตรวจที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือทำการตรวจซ้ำเพื่อประเมินปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการตรวจ หมายเหตุ : รายการเหล่านี้เป็นรายการที่ถูกระบุไว้ในแพคเกจการตรวจสุขภาพเท่านั้น โรงพยาบาลกรุงเทพหัหินยังให้บริการการตรวจอีกหลายประเภทที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้  

การวัดสัญญาณชีพ และการตรวจร่างกาย

 • ค้นหาความผิดปกติ ของความดันโลหิต และความผิดปกติที่สามารถค้นพบได้เบื้องต้นจากการตรวจร่างกายโดยแพทย์

การตรวจเลือด

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC):เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติของส่วนประกอบทั้งหมดของเลือดได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ความเข้มข้นของเลือด ซึ่งอาจบ่งบอกถึงสภาวะความผิดปกติของเลือด,ภาวะโลหิตจาง หรือภาวะที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS) เป็นการตรวจสำหรับการหาภาวะโรคเบาหวาน และภาวะเสี่ยงในการเป็นเบาหวาน
 • การตรวจไขมันในเลือด (Lipid Screening): เป็นการตรวจวัดระดับไขมัน โคเลสเตอรอล,ไตรกลีเซอร์ไรด์ เพื่อระบุความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • การตรวจโรคเก๊าท์ (กรดยูริค) : เป็นการตรวจวัดเพื่อวัดระดับกรดยูริค ในเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคเก๊าท์

การตรวจการทำงานของไต

 • BUN: (Blood Urea Nitrogen) : เป็นการตรวจวัดค่าของเสียของการเผาผลาญโปรตีนซึ่งจะบ่งบอกความสามารถในการขับของเสียของไต
 • Creatinine:เป็นการวัดค่าของเสีย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างพลังงานและจะขับออกทางไต ซึ่งสามารถบ่งชี้ภาวะการทำงานของไตได้ดี

การตรวจการทำงานของตับ

 • SGOT (AST) and SGPT (ALT): การทดสอบเหล่านี้ตรวจสอบระดับเอนไซม์ตับที่มีอยู่ในเลือดถ้าผลผิดปกติ อาจบ่งบอกภาวะโรคของตับบางอย่าง
 • Alkaline phosphatase (ALP): เป็นเอ็นไซม์ตับอีกชนิดหนึ่งที่จะบ่งบอกความผิดปกติของตับ
 • Total Bilirubin, Albumin, Globulin: เป็นการตรวจที่ใช้ร่วมกันเพื่อบ่งบอกโรคหลายอย่างของตับและโรคที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับโรคไต
 • Gamma GT (GGT): เป็นการตรวจที่ดูความผิดปกติของตับและช่วยในการวินิจฉัยผลบวกที่เป็นเท็จ(false-positives) ที่อาจเกิดกับผลตรวจอื่นๆ
 • การทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH and Free T4เป็นการตรวจที่ช่วยบ่งชี้ปัญหาของต่อมไทรอยด์ เช่นทำงานมากผิดปกติ หรือทำงานน้อยเกินไป
 • การตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี : เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ ไวรัสตับอักเสบซี

การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง

 • การตรวจมะเร็งทางเดินอาหาร(CEA): เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของมะเร็งทางเดินอาหารจากเลือด ผลที่สูงกว่าค่าปกติไม่ได้แสดงถึงการเป็นมะเร็งเสมอไป
 • การตรวจมะเร็งตับ(AFP): เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของมะเร็งตับจากเลือด ผลที่สูงกว่าค่าปกติไม่ได้แสดงถึงการเป็นมะเร็งเสมอไป
 • การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก(PSA): เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากจากเลือด ผลที่สูงกว่าค่าปกติไม่ได้แสดงถึงการเป็นมะเร็งเสมอไป

การตรวจปัสสาวะ

 • เป็นการตรวจทั่วไปซึ่งมักจะใช้ในการวินิจฉัยโรคทางเดินปัสสาวะและไต

การตรวจอุจจาระ

 • เป็นการตรวจหาพยาธิ และความผิดปกติในทางเดินอาหาร

การทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกับหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) : การทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลการทำงานของหัวใจในขณะพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองหาจังหวะหัวใจผิดปกติและความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวาย
 • การตรวจหัวใจโดยการเดินสายพาน(EST) : เป็นการทดสอบการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายเพื่อหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การตรวจด้วยถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย

 • เอกซเรย์ปอด : การถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดใช้สำหรับดูความผิดปกติในช่องทรวงอก เช่น ขนาดของหัวใจ โรคต่างๆของปอดและวัณโรค
 • อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด: เป็นการตรวจภายนอกที่มีประสิทธิภาพในการตรวจหาขนาด ความผิดปกติของอวัยวะสำคัญภายในช่องท้อง  และใช้ในการดูมดลูกและรังไข่ในเพศหญิงและต่อมลูกหมากในเพศชาย
 • การตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์: เป็นการตรวจเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมและความผิดปกติอื่นๆของเต้านม

การตรวจตา (วัดสายตาและความดันลูกตา)

 • เป็นการตรวจสุขภาพตาทั่วไปและค้นหาภาวะต้อหิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายตรวจสุขภาพ กรุณาติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-805