เข้าห้องน้ำสาธารณะอย่างไร? ลดเสี่ยง COVID-19
ถ้าช่วงนี้ใครมีความจำเป็นที่ต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะ มาดูกันค่ะว่าควรทำอย่างไรให้ลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 032-616-800 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน