รู้ทัน COVID-19 แยกตัวเอง 14 วันต้องอยู่อย่างไร
ใครคือผู้ที่ต้องแยกตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และ 14 วันที่ต้องแยกตัวควรทำอย่างไร? มารู้ทัน #COVID19 ไปด้วยกันค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทร. 032-616-888 หรือ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]