ไอ จาม! ห้ามไม่ได้ แต่ทำอย่างไรให้ถูกวิธี?
ไอ จาม ?? ห้ามไม่ได้❗️แต่ทำอย่างไรให้ถูกวิธี? ไม่ว่าจะอยู่ในบ้าน หรืออยู่ข้างนอก ทุกคนต้องดูแลตัวเองอย่างรับผิดชอบนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 032-616-800 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน