9 ข้อควรรู้ก่อนโทร "1669" เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน!!
1. ตั้งสติ และโทรแจ้ง 1669 2. ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไร 3. บอกสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน 4. บอกเพศ อายุ อาการ จำนวน 5. บอกระดับความรู้สึกตัว 6. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำ 7. บอกชื่อผู้แจ้ง + เบอร์โทรศัพท์ 8. ช่วยเหลือเบื้องต้น 9. รอทีมกู้ชีพมารับเพื่อนำส่งโรงพยาบาล กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทร. 032-616-888 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน  โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]