โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งแรกในภาคตะวันตกของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ครอบคลุมสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นสาขาที่ 20 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554 ด้วยการให้บริการจากทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบครัน ภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง โดยเป็นห้อง ICU จำนวน 14 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ บริเวณริมถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 5 ชั้น พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนชั้นดาดฟ้า และบริเวณภายนอกอาคารมีลานจอดรถซึ่งรองรับได้จำนวน 255 คัน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปิดให้บริการด้านสุขภาพ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาและการให้บริการการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ ทั้งด้านอายุรแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ นักรังสีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ทันตกรรม พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ โดยมุ่งหวังที่จะให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ท่านและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในเขตหัวหินและในจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ด้วย มาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากล ที่มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน (Mobile ICU) และเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (SKY ICU) เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพได้ในระยะเวลาที่สั้นและปลอดภัยที่สุด