ผู้ชาย! ควรฉีดวัคซีนป้องกัน HPV จริงหรือ?
ผู้ชาย! ควรฉีดวัคซีนป้องกัน HPV จริงหรือ? คุณบอซ์ส พงศ์ศิลป์ ฉายนันท์ 1𝑠𝑡 𝑅𝑢𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑈𝑝 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑀𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑖𝑙𝑎𝑛𝑑 2020 จะพามาหาคำตอบที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน รายละเอียดแพ็กเกจวัคซีนป้องกัน HPV 9 สายพันธุ์ ข่าวสาร-โปรโมชั่นแพ็กเกจ Line: @bangkokhuahin สอบถาม – ทำนัดหมาย ☎ โทร. 032-616-800 Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน