รู้จักและป้องกัน "โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน"
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เกิดจากอะไร? วันนี้ นพ. เอกสิทธิ์ อินทรนนท์วิไล อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จะมาเล่าให้ฟังถึงอาการ วิธีการรักษาและวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณและคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายพบแพทย์ กรุณาติดต่อ โทร. 032-616-829 ศูนย์หัวใจกรุงเทพหัวหิน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน For more information or appointment, please contact Tel. 032-616-829 Bangkok Hua Hin Heart Center, Bangkok Hospital Hua Hin