แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรคไต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย: โทร. 032-616-800 Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-880 แผนกบริการผู้ป่วยนอก/อายุรกรรม ชั้น 1 (8.00 – 17.00 น.) โทร. 032-616-870 แผนกไตเทียม ชั้น 2 (8.00 – 17.00 น.) ข่าวสาร-โปรโมชั่น >> Line: @bangkokhuahin