ผ่าตัด ปลอดภัย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย: โทร. 032-616-880  (7.00 – 19.00 น.) แผนกบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โทร. 032-616-800 Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ข่าวสาร-โปรโมชั่น Line: @bangkokhuahin