ปัญหาพัฒนาการของเด็ก เริ่มจากตรงไหน?
เมื่อแรกเกิด เด็กก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกสิ่งใหม่ๆ รอบตัว การเลี้ยงดูลูกให้เติบโตสมบูรณ์ และมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านตั้งแต่ก้าวแรกที่เกิดมา เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย แต่ในระหว่างการเติบโตของลูกน้อยจะมีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเข้ามาแทรกแซง หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง จะทำให้การเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เด็กที่มีปัญหาด้านการพัฒนาและพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จำแนกตามช่วงอายุ คือ กลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งจะมีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อทำงานได้ไม่ดี เช่น คลานไม่ได้ เดินไม่ได้ มีปัญหาพูดช้า ซน ก้าวร้าว ในกลุ่มเด็กโต จะมีปัญหาเรื่องซน สมาธิสั้น ปัญหาการเรียน เช่น อ่านเขียนไม่ได้ เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่ยอมไปโรงเรียน กัดเพื่อน และ กลุ่มวัยรุ่น จะมีภาวะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายและอารมณ์ โดยในกลุ่มนี้ จะชอบหนีเรียน หรือบางคนติดเกมส์ ซึ่งในบางกรณีอาจส่งผลในระยะยาวหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ในกรณีที่เด็กผอมมาก ตัวแคระแกรน พอตอนโตอยากจะสูงขึ้นก็จะทำได้ยาก หรือเด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กออทิสติก โตมาช่วยตัวเองไม่ได้ พูดไม่ได้ แต่ถ้าได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นมาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเทียบเท่ากับศักยภาพที่เด็กควรจะมี การตรวจวัดพัฒนาการของเด็ก สามารถตรวจวิเคราะห์ ตั้งแต่วัย 1 เดือน ถึง 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี สำหรับเด็กในการส่งเสริมจุดเด่น ค้นหาสิ่งที่เด็กถนัด และหาจุดที่สามารถต่อยอดให้มีพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพ ด้วยการตรวจวัดพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อบอกความถนัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เชาวน์ปัญญา การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้สายตาในการรับข้อมูลแก้ปัญหา การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา และการตรวจวัดทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อบอกความสามารถของเด็ก ได้แก่ การวางแผน ความยืดหยุ่น การควบคุมอารมณ์ การยับยั้งชั่งใจ การจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง “อย่างไรการดูแลเด็กให้มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ต้องได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และคุณครู และควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่แรกเกิด เด็กช่วงวัยก่อนเข้าโรงเรียนก็ควรได้รับการตรวจตาและการได้ยิน รวมทั้งการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียน หากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ก็ควรรีบมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อได้รับการตรวจและการรักษาที่เหมาะสม”  ************************************************************************** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายพบแพทย์ กรุณาติดต่อ :  โทร. 032-616-800 Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-883  (8.00 – 17.00 น.) แผนกกุมารเวช ชั้น 3 Line : @bangkokhuahin หรือ https://lin.ee/5tso2l0