นพ. ไวภพ โพธิวงศ์
นพ. ไวภพ โพธิวงศ์
ความชำนาญ:
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา:
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด