นพ. ธนวรรธน์ ตรีระสหกุลย์
นพ. ธนวรรธน์ ตรีระสหกุลย์
ความชำนาญ:
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา:
การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด