พญ. สวรรยา อนุภัทร์
พญ. สวรรยา อนุภัทร์
ความชำนาญ:
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา:
English, Japanese, Thai
ตารางออกตรวจ
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด