พญ. พรทิพย์ ตันติวิทยากุล
พญ. พรทิพย์ ตันติวิทยากุล
ความชำนาญ:
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด