ทพญ. พีรานุช ประหยัดทรัพย์
ทพญ. พีรานุช ประหยัดทรัพย์
ความชำนาญ:
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
Thursday
18 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
19 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Saturday
20 Aug
Sunday
21 Aug
Monday
22 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
14:00 - 17:00
Tuesday
23 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Wednesday
24 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
Thursday
25 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
26 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Saturday
27 Aug
Sunday
28 Aug
Monday
29 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Tuesday
30 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Wednesday
31 Aug
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Thursday
01 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
02 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Saturday
03 Sep
Sunday
04 Sep
Monday
05 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
Tuesday
06 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
Wednesday
07 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thursday
08 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
09 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Saturday
10 Sep
Sunday
11 Sep
Monday
12 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Tuesday
13 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Wednesday
14 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thursday
15 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
16 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Saturday
17 Sep
Sunday
18 Sep
Monday
19 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Tuesday
20 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Wednesday
21 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thursday
22 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Friday
23 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Saturday
24 Sep
Sunday
25 Sep
Monday
26 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Tuesday
27 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Wednesday
28 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thursday
29 Sep
Dental Center
09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
กรุณาเลือกวันและเวลาเพื่อทำการนัดหมาย
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด