พญ. อรสุรีย์ บุญญาวิวัฒน์
พญ. อรสุรีย์ บุญญาวิวัฒน์
ความชำนาญ:
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา:
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
อาทิตย์
02 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 17:00-19:00

จันทร์
03 ต.ค.
อังคาร
04 ต.ค.
พุธ
05 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 16:00-19:00

พฤหัสบดี
06 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 15:00-19:00

ศุกร์
07 ต.ค.
เสาร์
08 ต.ค.
อาทิตย์
09 ต.ค.
จันทร์
10 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 17:00-19:00

อังคาร
11 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 16:00-19:00

พุธ
12 ต.ค.
พฤหัสบดี
13 ต.ค.
ศุกร์
14 ต.ค.
เสาร์
15 ต.ค.
อาทิตย์
16 ต.ค.
จันทร์
17 ต.ค.
อังคาร
18 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 17:00-19:00

พุธ
19 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 17:00-19:00

พฤหัสบดี
20 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 16:00-19:00

ศุกร์
21 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 16:00-19:00

เสาร์
22 ต.ค.
อาทิตย์
23 ต.ค.
จันทร์
24 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 17:00-19:00

อังคาร
25 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 17:00-19:00

พุธ
26 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 17:00-19:00

พฤหัสบดี
27 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 16:00-19:00

ศุกร์
28 ต.ค.
เสาร์
29 ต.ค.
อาทิตย์
30 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 17:00-19:00

จันทร์
31 ต.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 17:00-19:00

อังคาร
01 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พุธ
02 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พฤหัสบดี
03 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
ศุกร์
04 พ.ย.
เสาร์
05 พ.ย.
อาทิตย์
06 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
จันทร์
07 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
อังคาร
08 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พุธ
09 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พฤหัสบดี
10 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
ศุกร์
11 พ.ย.
เสาร์
12 พ.ย.
อาทิตย์
13 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
จันทร์
14 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
อังคาร
15 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พุธ
16 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พฤหัสบดี
17 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
ศุกร์
18 พ.ย.
เสาร์
19 พ.ย.
อาทิตย์
20 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
จันทร์
21 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
อังคาร
22 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พุธ
23 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พฤหัสบดี
24 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
ศุกร์
25 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
เสาร์
26 พ.ย.
อาทิตย์
27 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
จันทร์
28 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
อังคาร
29 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พุธ
30 พ.ย.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พฤหัสบดี
01 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
ศุกร์
02 ธ.ค.
เสาร์
03 ธ.ค.
อาทิตย์
04 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
จันทร์
05 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
อังคาร
06 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พุธ
07 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พฤหัสบดี
08 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
ศุกร์
09 ธ.ค.
เสาร์
10 ธ.ค.
อาทิตย์
11 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
จันทร์
12 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
อังคาร
13 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พุธ
14 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พฤหัสบดี
15 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
ศุกร์
16 ธ.ค.
เสาร์
17 ธ.ค.
อาทิตย์
18 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
จันทร์
19 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
อังคาร
20 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พุธ
21 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พฤหัสบดี
22 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
ศุกร์
23 ธ.ค.
เสาร์
24 ธ.ค.
อาทิตย์
25 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
จันทร์
26 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
อังคาร
27 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พุธ
28 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
พฤหัสบดี
29 ธ.ค.
Pediatrics Unit
08:00 - 19:00
ศุกร์
30 ธ.ค.
กรุณาเลือกวันและเวลาเพื่อทำการนัดหมาย
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด