พญ. นราวดี โฆษิตเภสัช
พญ. นราวดี โฆษิตเภสัช
ความชำนาญ:
อายุรศาสตร์
อนุสาขา:
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา:
Chinese, English, Thai
ตารางออกตรวจ
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด