นพ. กิตติ ลอยชูศักดิ์
นพ. กิตติ ลอยชูศักดิ์
ความชำนาญ:
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา:
English, Thai
ตารางออกตรวจ
Monday
03 Oct
Obstetrics & Gynecology
12:00 - 17:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 09:00-12:00, 13:00-13:30

Tuesday
04 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 11:30-12:00

Wednesday
05 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 10:00-10:30

Thursday
06 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 12:00-12:30

Friday
07 Oct
Obstetrics & Gynecology
11:00 - 17:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 09:00-11:00, 12:00-14:30, 16:30-17:00

Saturday
08 Oct
Sunday
09 Oct
Monday
10 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
11 Oct
Obstetrics & Gynecology
10:00 - 17:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 09:00-10:30

Wednesday
12 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
13 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
14 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
15 Oct
Sunday
16 Oct
Monday
17 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 14:00-17:00

Tuesday
18 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
19 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
20 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
21 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
22 Oct
Sunday
23 Oct
Monday
24 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 11:00-11:30

Tuesday
25 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00

ไม่สามารถทำนัดได้ ในเวลา 13:30-14:00

Wednesday
26 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
27 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
28 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
29 Oct
Sunday
30 Oct
Monday
31 Oct
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
01 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
02 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
03 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
04 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
05 Nov
Sunday
06 Nov
Monday
07 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
08 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
09 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
10 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
11 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
12 Nov
Sunday
13 Nov
Monday
14 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
15 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
16 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
17 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
18 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
19 Nov
Sunday
20 Nov
Monday
21 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
22 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
23 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
24 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
25 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
26 Nov
Sunday
27 Nov
Monday
28 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
29 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
30 Nov
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
01 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
02 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
03 Dec
Sunday
04 Dec
Monday
05 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
06 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
07 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
08 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
09 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
10 Dec
Sunday
11 Dec
Monday
12 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
13 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
14 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
15 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
16 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
17 Dec
Sunday
18 Dec
Monday
19 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
20 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
21 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
22 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
23 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Saturday
24 Dec
Sunday
25 Dec
Monday
26 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Tuesday
27 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Wednesday
28 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Thursday
29 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
Friday
30 Dec
Obstetrics & Gynecology
09:00 - 17:00
กรุณาเลือกวันและเวลาเพื่อทำการนัดหมาย
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด