โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ หรือภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นอาการที่พบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการตรวจพิเศษ ครอบคลุมการรักษาให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร พร้อมทั้งการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก : Minimally Invasive Surgery (MIS) ที่จะช่วยให้เจ็บน้อย แผลผ่าตัดเล็ก ภาวะแทรกซ้อนต่อ และฟื้นตัวไว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกบริการผู้ป่วยนอก (ระบบทางเดินปัสสาวะ) ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-880  (7.00 – 19.00 น.)