แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เพื่อช่วยให้อาการป่วยจากโรคบางโรค ที่ทำให้เกิดความบกพร่อง ทางร่างกาย และส่งผลให้มีปัญหารบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เราพร้อมให้บริการท่านที่อยู่ในบริเวณอำเภอหัวหินและใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่ต้องการใช้เวลาในการพักผ่อนทั้งกายและใจ ในการท่องเที่ยวที่เมืองหัวหิน พร้อมรับบริการด้านการดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-874