การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ เพราะสามารถทำให้ท่านทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที แต่บางครั้งการตรวจสุขภาพประจำปี อาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีของท่านเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลาย เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรมที่เหมาะสมให้แก่ท่าน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการตรวจสุขภาพ ดังนี้

  • การตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ
  • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ
  • การตรวจสุขภาพทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : แพคเกจตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-805