อวัยวะทุกอวัยวะของมนุษย์มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ “ดวงตา” ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน คำว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจก็ยังถูกต้องเสมอ เพราะคงไม่มีใครอยากให้ดวงตา มีความผิดปกติจนถึงขั้นต้องสูญเสียดวงตาไป แผนกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มีบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง และดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับตา โดยจักษุแพทย์ ดังนี้

 • โรคทั่วไป
 • โรคทางจอประสาทตา
 • เบาหวานขึ้นตา
 • ต้อหินและภาวะจอประสาทตาเสื่อม
 • วัดระยะการมองเห็นเบื้องต้น
 • วัดความดันตาด้วยเครื่องเป่าลม
 • ตรวจวัดความโค้งกระจกตา
 • ตรวจสายตาสั้น ยาว เอียง ตรวจวัดค่าสายตาอย่างละเอียด โดยจักษุแพทย์
 • ตรวจคัดกรองตาบอดสี
 • ตรวจวัดความหนากระจกตา
 • ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp
 • ตรวจจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา Fundus Photo
 • ตรวจความหนาของชั้นจอประสาทตา
 • ค้นหาความเสี่ยงของการทำงานเซลล์ประสาทตาจากภาวะต้อหิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกจักษุ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-880