แผนกโรคหู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้การตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ โดยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การผ่าตัดไซนัส การผ่าตัดเนื้องอก บริเวณศีรษะ และลำคอ การผ่าตัด ไทรอยด์ พร้อมให้การดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ อวัยวะบริเวณ หู คอ จมูก ศีรษะและลำคอ เป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องการตรวจอย่างละเอียด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมผสานกับการการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม และแม่นยำ พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหา   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกโรคหู คอ จมูก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-880