แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครอบคลุม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างสมบูรณ์  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการทางทันตกรรมในทุกด้าน ทันตกรรมบนมาตรฐานใหม่ ที่รพ.กรุงเทพหัวหิน : NEW NORMAL DENTAL SERVICE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :

Line Official Account 🦷🩺 แผนกทันตกรรม รพ.กรุงเทพหัวหิน คลิกแอดได้ที่ ➡️ https://lin.ee/weAI6HF ☎️ ติดต่อโทร. 032-616-872 (9.00-17.00 .) แผนกทันตกรรม ชั้น 2