แผนกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มีอายุรแพทย์โรคไต และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ที่ให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยห้องพักแบบส่วนตัว แผนกไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือด ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต และพยาบาลไตเทียม ซึ่งเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางร่วมให้การดูแลรักษา   รายละเอียดเพิ่มเติม : ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เบิกจ่ายตรงจากสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง และสิทธิผู้ประกันตน ประกันสังคม   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกไตเทียม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-870